Susunan Kepengurusan

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT

IKATAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL INDONESIA

 

Pengurus Organisasi ditingkat pusat terdiri dari:

1. Dewan Pengarah

  • Dewan Pengarah berfungsi untuk menetapkan kebijakan strategis, memberikan nasehat dan dukungan kepada Dewan Pengurus
  • Anggota Dewan Pengarah adalah orang yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam memberikan dukungan yang signifikan kepada IPSPI.
  • Anggota Dewan Pengarah terdiri dari 3(tiga) orang yang dipilih dan ditetapkan dalam Kongres.

2. Dewan Kode Etik

  • Dewan Pengawas Kode Etik berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial oleh anggota.
  • Anggota dewan Pengawas Kode Etik adalah orang yang pakar dan dinilai memiliki integritas dan akuntabilitas dalam bidang profesi Pekerjaan Sosial
  • Anggota Dewan Kode Etik terdiri dari 3(tiga) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan dalam Kongres

 3. Dewan Pengurus

  • Dewan Pengurus berfungsi untuk menjalankan keputusan-keputusan kongres dan menyelenggarakan urusan sehari-hari organisas
  • Dewan Pengurus dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih dan dapat diberhentikan oleh Kongres
  • Ketua Umum terpilih wajib menyusun kelengkapan kepengurusan dengan menunjuk,dan dapat kemudian memberhentikan,anggota-anggota yang terdiri dari setidak-tidaknya masing-masing satu orang Sekretaris, Bendahara, dan Kepala-kepala Bidang urusan profesi yang kemudian bersama-sama menjadi Dewan Pengurus
  • Dewan Pengurus dapat membentuk suatu kesekretariatan dan atau unit-unit kegiatan yang terdiri dari tenaga pelaksana harian yang diatur dalam surat keputusan Dewan Pengurus